W tym miejscu znajdował się serwis wspomagający budowanie relacji pomiędzy przedsiębiorcami realizującymi swoje zobowiązania w terminie.

Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem zapraszamy do kontaktu z właścicielem domeny:

Mikrofonika

www.mikrofonika.net

poczta@mikrofonika.net